:::: MENU ::::

Extrahera Litespeed backuper till Native format

Extrahering

Vill man inte använda Litespeed för att restora en backup måste man extrahera den till native format, Quest har ett verktyg för det, ren commandline men den funkar bra.
Brukar ligga i C:\Program Files\Quest Software\LiteSpeed\SQL Server.
Programmet heter extractor.exe
Syntaxen är:
extractor.exe -F [sökväg till litespeed backup] -E [native extraherad backupfil]

Exempel: Du har en backup på C:\temp\testDB.bak som du vill extrahera till C:\temp\testDB_native.bak

extractor.exe -F  C:\temp\testDB.bak -E C:\temp\testDB_native.bak
Nu brukar det ibland bli lite funderingar, man får nämligen ofta multipla backupfiler, det är för att extractor skapar en backupfil per tråd Litespeed använde vid den ursprungliga backupen. Så man kan få:
C:\temp\testDB_native.bak0
C:\temp\testDB_native.bak1
C:\temp\testDB_native.bak2

Restore

Hur restorar man dom då? Jo som man alltid gör vid en stripad backup/restore, man specar helt enkelt alla backupfiler vid restoren istället för bara en.
I SSMS skulle man i detta fall ange alla 3 filer, se screenshot nedan:

Eller i T-SQL, exakt samma kommando:

RESTORE DATABASE [testDB]
FROM  DISK = N’C:\temp\testDB_native.bak2′,
DISK = N’C:\temp\testDB_native.bak1′,
DISK = N’C:\temp\testDB_native.bak0′
GO

So, what do you think ?