Om oss

Nea och Richard Hillström driver Qreed Consulting AB.

Vi har specialiserat oss inom specialpedagogik och IT, två olika områden som har mycket gemensamt. Det ska vara lättillgängligt, inkluderande och inte minst motiverande. Med våra olika specialistområden tar vi ofta hjälp av varandra för kreativa och goda lösningar för kunden.

Nea är utbildad specialpedagog med inriktning mot förskola och förskoleklass. Kommunikation och tydlighet är något som är i stort fokus för mig. Handledning av pedagoger, individuellt och i grupp är ett sätt att stärka organisationer i sitt arbete med barn. Att kunna hjälpa förskolor med förebyggande arbete kring barn i behov av särskilt stöd utöver direkta insatser och pedagogiska utredningar är något som är lika delar viktigt som det är givande!

Richard har jobbat med databaser sen 90-talet, specialiserad på Microsoft SQL Server, scripting och virtualisering. Jobbat med små som stora företag men med tyngdpunkt mot större företag och stora installationer med multi TB databaser.

Bilden är tagen på Gotlandsfärjan strax utanför Nynäshamn en sommar.

Kontakta Richard på linkedin.com/in/richardhillstrom

Kontakta Nea på linkedin.com/in/nea-hillström-0a835b90

 

Blog

Should backups be run here?

Needed a quick way to see which databases should be backed up on a node, regardless of member of the AG or not. There is a function one can use and send the database name to it, see https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/system-functions/sys-fn-hadr-backup-is-preferred-replica-transact-sql?view=sql-server-ver15 for how to use it. It works but can be very slow, and I wanted to …

Stop SQL Server backups from cluttering up your SQL Server error log and the Windows event log

If you do not want all the backup database or backup log messages to show up in the Windows event viewer and SQL Server error log, the only thing to do is to add a trace flag to the SQL Server instance start up parameters. It is called trace flag 3226 and can be added …